Obsługa kasy fiskalnej

 

Uczestnik szkolenia nauczy się:
* działania systemów oraz biegłej i samodzielnej obsługi kas fiskalnych

Czas trwania kursu 20 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

Program Kursu:

1. Co to jest kasa fiskalna:

* Ogólne informacje
* Pamięć fiskalna
* Fiskalizacja kasy
* Homologacja kasy fiskalnej
* Kasy ECR
* Kasy POS
* Kasy jednostanowiskowe
* Kasy systemowe

2. Raportowanie

* Drukowanie raportów czytających i zerujących

3. Baza kasjerów

* Wprowadzanie nowego kasjera
* Logowanie się na konto kasjera

4. Baza danych stawek podatku (PTU)

* Wprowadzanie stawek PTU
* Drukowanie raportu stawek zaprogramowanych w kasie fiskalnej.

5. Baza danych opakowań zwrotnych

* Wprowadzanie opakowań do bazy kasy
* Drukowanie raportu opakowań

6. Baza danych towarów (PLU)

* Wprowadzanie towarów do bazy danych
* Drukowanie raportu bazy danych PLU

7. Baza danych rabatów i dopłat

* Wprowadzanie rabatów i dopłat do kasy fiskalnej
* Drukowanie raportu rabatów i dopłat

8. Baza danych form płatności

* Wprowadzenie form płatności do kasy fiskalnej
* Drukowanie raportu form płatności kasy fiskalnej.

9. Programowanie klawiszy szybkiej sprzedaży

* Zaprogramowanie dziesięciu klawiszy szybkiej sprzedaży
* Drukowanie listy klawiszy szybkiej sprzedaży

10.Sprzedaż

* Sprzedawanie towarów
* Obsługa form płatności
* Obsługa rabatów i dopłat
* Wydawanie reszty
* Wpłaty i wypłaty gotówki z kasy
* Raport kasjera
* Stornowanie
* Usuwanie pomyłek

11. Wykaz błędów sygnalizowanych na wyświetlaczu kasy

12. Tabela znaków wprowadzanych do kasy

13. Ćwiczenia powtórzeniowe